0
  • Brak produktów w koszyku.
Łącznie:0,00 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy  pod adresem imparmeble@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres  Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co  najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia  Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze  wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające  reklamację. zdjęcia wad lub uszkodzeń Jeżeli podane w reklamacji dane  lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji  Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we  wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie  14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na  reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący  konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym  Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w  Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur  rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.